Wednesday, April 22, 2009

Mula menulis | Basic Knowledge Concept

Disini saat bermula menulis. pada waktu ini, saya masih bekerja di syarikat swasta. baru sahaja habis latihan praktikal 2 bulan di UNITEN pada bulan Disember 2008 hingga Januari 2009. Pengalaman mengajar erti mengurus data dan maklumat digarap dan diingati sampai ke hari ini.

Basic Knowledge Concept memaparkan bagaimana konsep keilmuan yang dijana daripada peringkat data boleh menyumbang perkembangan 'wisdom' atau kebijaksanaan seseorang itu dan sesebuah organisasi.sumber: http://www.trainmor-knowmore.eu/FBC5DDB3.en.aspx

sehingga kini, saya masih mengingati fungsi konsep ini dalam kerja seharian.

No comments:

Post a Comment