Monday, February 9, 2015

lifelong training quotes

Inklusifkan diri untuk terus belajar tanpa henti sehingga akhir hayat misi seorang manusia yang mempunyai motivasi diri yang tinggi.


No comments:

Post a Comment