Thursday, November 13, 2014

Komuniti Perpustakaan di New York menubuhkan NY 3Rs Association, Inc.

NY 3Rs Association, Inc. adalah organisasi  korporat pendidikan yang berfungsi meningkat perkongsian maklumat antara 9 Majlis 3R(Research Center or Library) yang dianggotai perpustakaan dan pusat maklumat di seluruh negeri New York.

Misi NY 3R, Inc adalah untuk memastikan dan menyokong perkongsian antara sumber perpustakaan sama ada bahan bercetak atau elektronik - di kalangan semua jenis perpustakaan dan untuk memastikan akses yang sama kepada maklumat untuk semua masyarakat New York.

Impak daripada penubuhan organisasi korporat ini pelbagai program yang dinamik, kerjasama inovatif , dan perkongsian sumber dapat dibina.

maklumat lanjut: http://www.ny3rs.org/about/

. 

No comments:

Post a Comment