Thursday, January 15, 2015

Ramalan & Cabaran Teknologi Maklumat bagi Perpustakaan

Marshall Breeding menyenaraikan lima perkara penting perubahan landskap teknologi maklumat untuk Perpustakaan


Antaranya ialah:

1. Penggabungan yang berterusan.
Seperti mana yang kita maklum melalui media massa1 penggabungan 3 organisasi perbankan CIMB, RHB dan MBSB dibatalkan, manakala bagi Marshall penggabungan syarikat pembekal teknologi maklumat pula akan terus berlaku bagi memantapkan urus tadbir urusan perniagaan mereka. Perpustakaan pula disaran untuk memperkasa permintaan untuk mendapatkan peralatan atau teknologi inovasi tinggi dan perkhidmatan yang lebih berkualiti daripada pembekal teknologi ini.

2. Peluang libatsama dalam projek Linked Data
Pada tahun akan datang kita akan dapat melihat aktiviti yang besar berkaitan projek Linked Data. Tahun lalu telah menyaksikan minat mendalam penerokaan dalam topik Linked Data, yang mencetuskan pelbagai inisiatif dan projek pembangunan. Dalam bidang data bibliografi perpustakaan misalnya, Library Congress (LC) melaksanakan inisiatif untuk mentransformasi pengurusan perkongsian maklumat bibliografi dengan memperkenal komponen BIBFRAME, dimana pemetaan MARC ke dalam Linked Data berjaya dilakukan. BIBFRAME merupakan langkah utama ke arah penggunaan operasi Linked Data dalam bidang pengurusan dan akses sumber maklumat.

3. Mobile
(akan dihuraikan)

4. Perkembangan Pencetak 3D dan kewujudan 'Makerspace'
(akan dihuraikan)

5.  Teknologi yang meningkatkan keupayaan fizikal Perpustakaan.
(akan dihuraikan)


rujuk sumber: http://www.infotoday.com/cilmag/dec14/Breeding--Library-Technology-Forecast-for-2015-and-Beyond.shtml


No comments:

Post a Comment